Adatkezelési tájékoztató

 

I. Az adatkezelő
Az adatkezelő megnevezése: F-Service Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos u. 36.
Az adatkezelő e-mail címe: info (kukac) studioapartmanszigetvar.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 232 0117
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 02-09-077069
Az adatkezelő adószáma: 23184358-2-02

II. Az adatkezelés céljai, jogalapjai
Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a F-Service Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse. Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 

1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvétel és a szállásfoglalás biztosítása. Az űrlapon nevet, címet, telefonszámot és email címet szükséges megadni. Ezen adatok megadásához a látogató külön hozzájárulása szükséges.

2. Kapcsolatfelvétel telefonon

Telefonbeszélgetés alkalmával az adatkezelő megismeri a nevet és a telefonszámot amit a kialakuló üzleti kapcsolat (szállásfoglalás) érdekében, pl visszahívás, időpont egyeztetés céljából a hozzájárulással ment, továbbá bizalmasan kezel. Üzleti kapcsolat létrejötte nélkül nem ment.

3. Az Érintett hozzáférési joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelő által tárolt személyes adatokat megtekintse, helyesbítse. Esetenként kérhetei az adatok törlését, feldolgozását, korlátozását vagy tiltakozhat feldolgozásuk ellen. További információ: DGPR 13-19. cikkely

4.  Jogorvoslati lehetőségek

A hozzájárulás a következő doménekre érvényes: studioapartmanszigetvar.hu
A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Az érintett jogainak védelme, érvényesitése érdekében az adatkezelőhöz vagy a Felügyeleti hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Adatkezelő: F-Service Kft.
(7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos u. 36. mail: info (kukac) studioapartmanszigetvar.hu)

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.

Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5. Az adatok tárolásának időtartama

Kapcsolatfelvételi űrlap (név, cím, telefonszám, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig.
Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év.
studioapartmanszigetvar.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

6. Biztonsági intézkedések

Vírusvédelem, jelszavas védelem, zárt helyiség, HTTPS-t (biztonságos kapcsolatot) használó webhely

7. Az adatkezelő egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:
DOTROLL KFT.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Tel.: +36 – 1 – 432 – 3232
Fax: +36 – 1 – 432 – 3231
E-mail: support@dotroll.com

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen tájékoztató hatályos 2019.08.14. napjától kezdődően.
Kelt: Szigetvár, 2019.08.14.

Cím

7900
Szigetvár
Rákóczi utca 15.

Kapcsolat

Telefon
06 30 232 0117