Adatkezelési tájékoztató

 

I. Az adatkezelő
Az adatkezelő megnevezése: F-Service Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos u. 36.
Az adatkezelő e-mail címe: info (kukac) studioapartmanszigetvar.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 232 0117
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 02-09-077069
Az adatkezelő adószáma: 23184358-2-02

II. Az adatkezelés céljai, jogalapjai
Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a F-Service Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse. Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 

1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvétel és a szállásfoglalás biztosítása. Az űrlapon nevet, címet, telefonszámot és email címet szükséges megadni. Ezen adatok megadásához a látogató külön hozzájárulása szükséges.

2. Kapcsolatfelvétel telefonon

Telefonbeszélgetés alkalmával az adatkezelő megismeri a nevet és a telefonszámot amit a kialakuló üzleti kapcsolat (szállásfoglalás) érdekében, pl visszahívás, időpont egyeztetés céljából a hozzájárulással ment, továbbá bizalmasan kezel. Üzleti kappcsolat létjejötte nélkül nem ment.

3. Az Érintett hozzáférési joga:

Az érintetnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelő által tárolt személyes adatokat megtekintse, helyesbítse. Esetenként kérhetei az adatok törlését, feldolgozás korlátozását vagy tiltakozhat feldolgozásuk ellen. További információ: DGPR 13-19. cikkely

4.  Jogorvoslati lehetőségek

A hozzájárulás a következő doménekre érvényes: studioapartmanszigetvar.hu
A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Az érintett jogainak védelme, érvényesitése érdekében az adatkezelőhöz vagy a Felügyeleti hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Adatkezelő: F-Service Kft.
(7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos u. 36. mail: info (kukac) studioapartmanszigetvar.hu)

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.

Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5. Az adatok tárolásának időtartama

Kapcsolatfelvételi űrlap (név, cím, telefonszám, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig.
Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év.
studioapartmanszigetvar.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

6. Biztonsági intézkedések

Vírusvédelem, jelszavas védelem, zárt helyiség, HTTPS-t (biztonságos kapcsolatot) használó webhely

7. Az adatkezelő egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:
DOTROLL KFT.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Tel.: +36 – 1 – 432 – 3232
Fax: +36 – 1 – 432 – 3231
E-mail: support@dotroll.com

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen tájékoztató hatályos 2019.08.14. napjától kezdődően.
Kelt: Szigetvár, 2019.08.14.

Cím

7900
Szigetvár
Rákóczi utca 15.

Kapcsolat

Telefon
06 30 232 0117